DUZA – איור ווקטורי מגניב

Written on 14 ינואר, 2010

DUZA - מאייר וקטורי מגניב

בשביל לאייר בכלים הווקטוריים הקיימים היום, צריך הרבה ידע וסובלנות. אבל מעבר לכך צריך לדעת איך להתעלות מעל לאופציות ה"קלות" של התוכנה ולהגיע באמת לייצוג של הרצוי במקום המצוי. DUZA עושה את זה כמו שצריך. יש לו תיק עבודות מגוון מאד שבו הוא מצד אחד שומר על אחידות סיגנונית ומצד שני מצליח להביא לנו נושאים מגוונים כל פעם מחדש.

DUZA - מאייר וקטורי מגניב

DUZA - מאייר וקטורי מגניב

DUZA - מאייר וקטורי מגניב

קטגוריה: מאויר.

Comments closed